Voorbereiding op de kweek

Velen onder onze liefhebbers kweken al jaren vogels en hechten terecht gro­te waarde aan het voorbereiden van hun vogels  op de kweek.  Broedkooien en kweekruimte moeten in orde zijn vóór de kweek aanvangt!

Kweekkooi

De ideale maat: 60 X 40 X 40 cm voor­zien van een babykooi. De zitstokken moeten goed vastzitten, bovenste minimaal 14 cm van de boven- en zij­wand. De kooien dienen goed ontsmet te worden met bijvoorbeeld chloor, hala­mid dethol, enz.    

 

Daarna de kooien be­handelen met bestrijdingsmiddel te­gen ongedierte:de voorzorgsmaatre­gelen goed in acht nemen! Eet en drinkbakjes ontsmetten. Dit regelma­tig blijven doen (elke week). Ook de zitstokken regelmatig zuiver maken en ontsmet­ten. Dit voorkomt ziektes en andere onaangenaamheden. Bodem regelma­tig schoon maken en voorzien van zui­ver zand, gemalen schelpenzand, droog rijnzand of een andere grond bedekking.                       

Kweekruimte   

Zorg voor goede verlichting: TL-lam­pen zijn wel duur in aankoop, maar verbruiken veel minder elektriciteit en hebben een betere lichtopbrengst. Steeds hard licht en warm licht com­bineren: bij te hard licht zullen de zach­te kleuren te hard worden (bruine!) en omgekeerd. De lichtduur geleide­lijk opvoeren of opeens  of men kan langzaam tot de 15 lichturen komen .                                                               

Het plots opvoeren van de lichtduur heeft als voordeel dat te vette vogel snel afslanken door meer en langere beweging. Dat moet ieder zelf maar bepalen, het is alle twee goed. Licht is zeer belangrijk. De lichtprik­kels stimuleren de hypofyse, die dan hormonen afscheidt, welke weer aan­zetten tot produceren van stoffen die invloed hebben op de geslachtelijke activiteiten van de vogels. Een kleine nachtverlichting kan nut­tig zijn, vogels vinden het nest terug.        

 

Zorg verder voor goede ventilatie

Een goed vochtgehalte is tussen 55 en 65 procent en kan gemeten worden met een hygrometer.  Deze moet elk jaar opnieuw afgesteld worden. Te lage vochtigheid is gemakkelijk te verhel­pen b.v. waterverdamper, bloemen­spuit, vloer bevochtigen enz. Te hoge vochtigheid is moeilijk te verhelpen: meer ventilatie. Liksteen voor koeien met een potje eronder: bevat veel zout, trekt water aan, druppelt in potje.Zorgen voor rustige omgeving voor de vogels.Zorg voor een temperatuur tussen 16 en 20 graden.Nestbakjes aan tralies voorzien. Goe­de en gemakkelijke nestcontrole. Be­tere circulatie van lucht dan achter in de kooi. Pop ziet wat er gebeurt, zal minder schuw zijn. Zorg dat er gaten in het nestbakje zijn,betere  luchtcir­culatie en zuurstof toevoer. Enkele da­gen voor het plaatsen van de nestbak­jes, ze behandelen met een bloedluis ontsmettingsmiddel. Bij ronde nestbakjes zorgen dat het nest ook goed vastzit. Pop draait het nest rond. Te glad materiaal geeft slech­te nesten. Bij vierkanten bakjes, als de pop de hoeken niet vult, vul de hoe­ken dan zelf op, zodat er geen eitjes tussen kunnen komen.

Echt kleinig­heden, maar het moet je maar overko­men!  

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb