Sepia

moet altijd beschikbaar zijn

Dat vogels behoefte hebben aan kalk staat buiten kijf. Niet alleen voor de eieren is het nuttig, maar ook voor de vorming van het skelet is het onontbeerlijk. Geen vogelliefhebber die hier nog aan durft te twijfelen. 

De natuur heeft de vogelkwekers meerdere hulpmiddeltjes aangereikt om in de kalkbehoefte van zijn vogels te voorzien. 

Eén ervan is wel de sepiaschelp, die in elke vogelhandel voor een spotprijsje te koop is. 

 

Wist u dat de sepiaschelp   zelf afkomstig is van de inktvis?  

Dit weekdier leeft vooral van het eten van vis en schelpdieren. Precies hierdoor krijgt de inktvis een groot gedeelte aan kalkachtige substanties te verwerken. Hoewel de inktvis, net als alle andere levende organismen, behoefte heeft aan kalk, vindt door de grote opname in feite een overproductie plaats. De natuur voorziet echter in alles en precies hierom komt het teveel aan kalk in een soort van reservoir terecht, die zich aan de onderkant van de rug bevindt. Hier vormt zich dan een soort van kalkachtige  schelp die periodiek afgestoten wordt. Deze schelpen worden met de vloed meegenomen en bereiken zo de kust, waar ze makkelijk verzameld kunnen worden en zo in de handel komen. 

De sepiaschelp wordt voor volières vooral aangeprezen, omdat het rijkelijk voorzien is van minerale zouten en deze blijken onontbeerlijk te zijn voor de opbouw van het beendergestel van de vogels. In de volière kan de sepiaschelp eenvoudig aangeboden worden. De zachtheid ervan laat toe de schelp makkelijk te doorboren, waardoor ze via een touwtje of nageltje kan worden opgehangen. Ook zijn er in de handel speciale sepiahouders te koop. Voor de kweekkooi is het raadzaam de schelp in meerdere kleine delen te breken en ze bijvoorbeeld tussen de tralies aan te brengen. 

De vogels zullen zich er rijkelijk mee amuseren ,en het tot de gezondheid ook nog ten goede . 

Kortom: Sepia mag nooit ontbreken in een vogelverblijf